Patty Duijn, de Rouwdoula

In haar werk en ondernemerschap vervult Patty Duijn meerdere functies. Alles overkoepelend noemen we het, weliswaar een beetje met een knipoog naar de titel van haar boek, ‘Rouwdoula’; een persoonlijke begeleider bij rouw en verlies voor iedereen binnen het gehele ‘systeem’. In welke fase van het leven (of afscheid) dan ook.

Zo mag zij individuen, partners en gezinnen begeleiden in de fase waarin een gezins(familie)lid terminaal is. Soms hebben ze de wens te trouwen en ook dat mag zij vervullen als trouwambtenaar. Zo mag zij kinderen coachen in het proces dat zich afspeelt in en buiten de veranderende gezinssituatie bij verlies van gezondheid of een terminale ouder. Is zij mediator wanneer er familiegeschillen zijn.

Als aansturende en meewerkende kracht is zij actief bij Team Patty Duijn (zie www.pattyduijn.nl) als het over het invullen en verzorgen van het laatste afscheid gaat. Als spreker draagt zij bij op bijeenkomsten als inspirator over de thema's rouw, verlies en haar missie ‘natuurlijk omgaan verlies’. Verder is zij columnist voor tijdschriften en schreef het boek; Rouwdoula. 


De rouwbegeleiding ontbreekt natuurlijk niet en deze geeft zij geheel op eigen wijze vorm. Vaak door middel van een (of meer) Kompassessie (zie ook www.kompassessie.nl). Het werk is met name gericht op het begeleiden in het (her)vinden van levenslust. Als initiatiefnemer van de Levenslust evenementen stimuleert zij mensen in beweging te komen en in verbinding te raken met zichzelf en omgeving. Zo is er bijvoorbeeld de maandelijkse bijeenkomst Levenslust ‘rouw-apk'' waar met name aandacht is voor het  creëren van ruimte aan die rouw en verlies vanuit kracht. Maar ook koken, fietsen, wandelen zijn evenementen die er zijn en waarbij vooral de ontmoeting en glimlach centraal staat

In welke functie ook, welke naam je het beestje ook geeft: haar focus is gericht op het leven en hoe daarin 'natuurlijk om te gaan met verlies en de dood'. De motor voor dit alles is haar oneindige en tomeloze passie voor het leven en de mens. Haar streven is de mens hun oerkracht te laten aanraken en omarmen opdat ze weer kunnen vliegen op eigen kracht. 

Dank voor jouw inschrijving. Leuk!