top of page

Patty Duijn, de Rouwdoula

In haar werk en ondernemerschap vervult Patty Duijn meerdere functies.

Overkoepelend noemen we het, ‘Rouwdoula’; een persoonlijk systemische (uitvaart-) begeleider bij rouw en verlies. Een Rouwdoula heeft oog voor iedereen binnen het ‘systeem’ en kan worden ingezet in elke fase van het leven als het thema van verlies (weer) opspeelt. Onze visie is dat vroegtijdige begeleiding (zo kort mogelijk op of bij het verlies) toekomstig vastlopen kan voorkomen.

Teams

Met het team van Rouwdoula in samenwerking met het team van het uitvaartbedrijf kunnen individuen, partners en gezinnen worden begeleid in elke levensfase rondom verlies. Te denken valt aan het begeleiden van een gezin- en/of enkele familielid waar iemand terminaal is. Tot tot en met de begeleiding op de weg na verlies. Ook komt het voor dat  Ze coachen het proces binnen de veranderende gezin- familiesituatie, of begeleiden als mediator het proces wanneer er familiegeschillen zijn rondom deze thema's.

Als aansturende en meewerkende kracht is zij actief bij Team Patty Duijn (zie www.pattyduijn.nl) als het over het invullen en verzorgen van het laatste afscheid gaat. Als spreker draagt zij bij op bijeenkomsten als inspirator over de thema's rouw, verlies en haar missie ‘natuurlijk omgaan verlies’. Verder is zij columnist voor tijdschriften en schreef het boek; Rouwdoula. 


De rouwbegeleiding ontbreekt natuurlijk niet en deze geeft zij geheel op eigen wijze vorm. Vaak door middel van een (of meer) Kompassessie (zie ook www.kompassessie.nl). Het werk is met name gericht op het begeleiden in het (her)vinden van levenslust. Als initiatiefnemer van de Levenslust evenementen stimuleert zij mensen in beweging te komen en in verbinding te raken met zichzelf en omgeving. Zo is er bijvoorbeeld de maandelijkse bijeenkomst Levenslust ‘rouw-apk'' waar met name aandacht is voor het  creëren van ruimte aan die rouw en verlies vanuit kracht. Maar ook koken, fietsen, wandelen zijn evenementen die er zijn en waarbij vooral de ontmoeting en glimlach centraal staat

In welke functie ook, welke naam je het beestje ook geeft: haar focus is gericht op het leven en hoe daarin 'natuurlijk om te gaan met verlies en de dood'. De motor voor dit alles is haar oneindige en tomeloze passie voor het leven en de mens. Haar streven is de mens hun oerkracht te laten aanraken en omarmen opdat ze weer kunnen vliegen op eigen kracht. 

Dank voor jouw inschrijving. Leuk!

bottom of page